Regulamin

  1. Rezerwacja jest kompletna po potwierdzeniu i opłaceniu zadatku . Zadatki nie są zwracane. Odstąpienie od rezerwacji powinno być jak najszybciej dokonane, aby umożliwić nam wynajęcie apartamentu.
  2. Wszyscy najemcy zobowiązują się respektować regulamin i zasady współżycia społecznego , w szczególności spokój mieszkańców bloku , w którym znajduje się wynajmowany lokal.
  3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy  w przypadku , gdy najemcy korzystają z lokalu niezgodnie z postanowieniami określonymi w umowie o przeznaczeniu lokalu, dopuszczają się dewastacji lokalu i jego wyposażenia. Na konto zabezpieczenia roszczeń, najemcy wpłacają kaucję w wys. 200 PLN przy przekazaniu kluczy do apartamentu, którą zwracamy jeśli mieszkanie oddano w stanie niepogorszonym.
  4. Samochody parkowane są na odpowiedzialność najemców.
  5. Apartamenty są strefą dla niepalących , bez zwierząt.
  6. Nie akceptujemy wynajmu w celu zarobkowym, podnajmu lub organizowania przyjęć czy imprez z muzyką.
  7. Warunki umowy i regulamin są uważane za przyjęte po potwierdzeniu rezerwacji i wpłaceniu zaliczki przez wynajmujących.